După adoptarea de către Senat a inițiativei legislative de modificare a Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, care reglementează domeniul arheologiei, circulă în spațiul public puncte de vedere alarmiste privind pretinsa blocare, prin această inițiativă, a marilor proiecte din domeniul gazelor naturale care vor asigura securitatea energetică a României. Potrivit acestor păreri, propunerea legislativă ar face necesar diagnosticul intruziv în faza de Studiu de Fezabilitate (SF) a acestor proiecte, moment în care investitorul nu are acces încă la terenurile pe care va trece magistrala. De asemenea, se pretinde că s-ar abroga Ordinul Ministrului Culturii privind procedura simplificată în cazul proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Propunerea legislativă, atât în forma în care a fost inițiată, cât și în forma adoptată de Senat, și-a propus să optimizeze cadrul general și nu tratează excepțiile a căror complexitate crescută a determinat apariția unor legi speciale. Astfel, atât în forma inițială, cât și în cea adoptată la Senat, proiectele de importanță națională din domeniul gazelor naturale care asigură securitatea energetică sunt exceptate de la realizarea diagnosticului intruziv în faza SF. „Realizarea de sondaje în cadrul etapei diagnosticului este obligatorie, cu excepția anumitor tipuri de investiții identificate în legislația principală”, prevede forma propunerii legislative adoptată de Senat, or, pentru domeniul securității energetice din domeniul gazelor este instituită o procedură excepțională prin Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Cât despre Ordinul Ministrului Culturii nr. 2469/2017 pentru aprobarea procedurii simplificate în cazul implementării proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, nicăieri în propunerea legislativă nu se vorbește de abrogarea lui. Necesitatea existenței acestui ordin rămâne valabilă urmare a prevederilor Legii nr. 185/2016, asupra căreia nu se intervine. Dispoziția tranzitorie a inițiativei legislative referitoare la necesitatea aprobării procedurii privind avizarea in situri arheologice este menită să semnaleze Ministerului Culturii necesitatea realizării unui cadru metodologic general și adus la zi pentru acest domeniu.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *