România cunoaște în ultimii ani o amploare fără precedent a braconajului arheologic și agresiunilor asupra siturilor și bunurilor arheologice din patrimoniul cultural național. O serie de agresiuni asupra patrimoniului arheologic sunt implicit încuviințate de către unele instituții muzeale, din dorința de a-și îmbogăți colecțiile de piese numismatice și arheologice de pe urma folosirii ilegale a detectoarelor de metale, agresiuni care nu pot fi încadrate ca „descoperiri arheologice întâmplătoare”, așa cum sunt acestea definite în prezent de legislația națională de referință.

Consider ca fiind absolut prioritară armonizarea prevederilor legale în aceste chestiuni, cunoscând că inclusiv o serie de formulări legislative echivoce au făcut posibil ca în ultimii ani să se înregistreze numeroase agresiuni asupra patrimoniului cultural al României. În concordanță cu normele și standardele de practică europene, este necesar ca legislația de referință în domeniul protejării patrimoniului cultural național să reglementeze corect și transparent modalitățile de salvgardare a patrimoniului arheologic și prevenire a oricăror potențiale agresiuni și deteriorări la adresa acestuia.

Fenomenul braconajului arheologic, care cunoaște în ultimii ani o creștere exponențială în România și în alte state europene, trebuie să fie prevenit și stopat prin amendări de ordin legislativ, inclusiv legate de utilizarea detectoarelor de metale în scopul găsirii de bunuri arheologice și numismatice

aparținând patrimoniului României, iar în unele cazuri al traficării ilicite a acestora. De vreme ce reglementările legale în vigoare sunt considerate ambigue, deopotrivă de către unii specialiști în domeniul patrimoniului cultural, de unii juriști și o parte a publicului, atunci Statul Român este confruntat cu o problemă și el trebuie să acționeze pentru rezolvarea sa cât mai adecvată și promptă.

Deși amendarea și elaborarea unor noi prevederi legislative presupune în chip firesc o anumită perioadă de timp, trebuie înțeles însă că braconajul și distrugerea asupra bunurilor de patrimoniu arheologic nu trebuie și nu poate să continue. Invit toate părțile interesate să găsească, inclusiv prin dezbateri publice, soluții viabile pentru o mai bună protejare și punere în valoare a resurselor neregenerabile de patrimoniu arheologic, care conțin în numeroase cazuri bunuri culturale cu o semnificație deosebită.


https://www.news.ro/cultura-media/specialisti-din-mnir-cer-ministrului-culturii-sa-ia-atitudine-fata-de-actiunile-si-afirmatiile-lui-oberl-nder-tarnoveanu-1922405510192017111117384695

Categorii: Luări de poziție

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *