Citesc noua Lege a Academiei Române, care trece pe fast forward prin Senat începând de mâine. Observațiile mele, la o primă lectură:

Se stabilește indemnizația lunară brută a membrilor titulari ai Academiei echivalentă cu salariul maxim al unui profesor universitar prevăzut de legislația în vigoare, iar cea a unui membru corespondent 90 la sută din indemnizația membrilor titulari, sume indexabile anual cu rata inflației (art. 9).

Până acum, indemnizațiile erau de 3.000, respectiv de 2.500 lei, indexabile cu rata inflației.

Fondurile necesare se alocă de la bugetul de stat (de ce nu din beneficiile proprietăților Academiei Române?)

Președintele AR are rang de ministru; vicepreședinții și secretarul general au rang de secretar de stat (art. 14). Această precizare lipsea până acum.

Se mărește numărul de posturi al aparatului propriu de lucru de la 126 la 176 posturi (art. 20).

Salarizarea acestor posturi se face la nivelul de salarizare aferent funcțiilor corespunzătoare din aparatul de lucru al ministerelor (art. 21). Până acum, se făcea potrivit condițiilor aplicabile personalului din sectorul bugetar, cu acordarea unui spor de importanță națională de 25% la salariul de bază.

Nicio ameliorare a salarizării cercetătorilor din Institutele aflate în subordinea Academiei Române.

Ca și în precedenta lege de funcționare a AR (2001), un accent mare cade pe restituirea proprietăților deținute de Academie înainte de 1948. Se creează o Comisie Guvernamentală alcătuită din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului și ai mai multor ministere, care va propune Guvernului modalități concrete de restituire în natură sau măsuri reparatorii corespunzătoare. Autoritățile citate vor trebui să aplice măsurile în termen de 60 de zile.

Niciun cuvânt despre ce va face Academia Română cu banii rezultați din administrarea proprietăților, prin Fundația „Patrimoniu”. Va contribui la cheltuielile de editare a lucrărilor proprii prin Editura Academiei Române? Va acorda burse de cercetare unor tineri merituoși? Sau unor cercetători din străinătate? Se va implica financiar în cauze de interes național?

Spre comparație, cadrul juridic ce reglementează funcționarea Academiei Franceze:

http://www.academie-francaise.fr/…/a…/files/statuts_af_0.pdf

Îmi place mult art. XIII:

„Si un des académiciens fait quelque action indigne d’un homme d’honneur, il sera interdit ou destitué selon l’importance de sa faute.”

Categorii: Luări de poziție

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *