Mândru că am putut contribui la urgentarea adoptării Legii privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului (L450/2017), la care am propus în Comisia pentru Învățământ amendamentul următor, însușit de Comisie: 

Art.4.- (1) Prin excepţie de la prevederile art.205 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licenţă, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern.
(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru gratuitate la transport, precum şi asupra eliberării adeverinţelor care să ateste calitatea de student.

Amendamentul îndreaptă o eroare mai veche a Direcției Generale Juridic din cadrul Ministerului Educației Naționale. 

Aceeași lege reglementează și nivelul salarizării personalului din granturi de cercetare finanțate din fonduri europene.

Art.3.- Costurile salariale directe din contractele de cercetare ştiinţifică, inclusiv cele derulate prin Academia Română, din contractele finanţate din fonduri europene sunt aceleaşi cu cele din contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare. Plafoanele în baza căror se calculează costurile salariale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Am cerut azi procedură de vot excepțională, cu toate că legea, fiind cu caracter organic ar fi trebuit să mai aștepte, după ce a așteptat câteva săptămâni bune în meandrele Biroului Permanent al Senatului.

Dacă Președintele Iohannis promulgă repede legea, studenții, indiferent de vârstă, ar putea beneficia în curând, poate chiar de Paște, de transport feroviar gratuit.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *