Sunt profesor al Universităţii din Bucureşti (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine), doctor în Filosofie al École des Hautes Études en Sciences Sociales (1995), director al Centrului de cercetare “Fundamentele Modernității Europene” (din 2001). 

Între noiembrie 2015 și mai 2016 am fost ministru al Culturii. 

Între 2006 și 2011 am fost ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Marele Ducat de Luxemburg. 
În intervalele 1998-2000 şi 2003-2005 am fost preşedinte al Asociaţiei Române a Francofonilor Cercetători în Ştiinţe Umane.

Am publicat 5 cărţi personale şi am coordonat 4 volume de cercetare (Pascal, Descartes, Cantemir, Modernitatea timpurie, Pragmatică). 

Cea mai recentă carte publicată este COPIII LUI IROD – raport moral asupra copiilor lăsați în grija statului, publicată la editura Humanitas în 2019. Raportul analizează în profunzime strigătul de durere, trauma copiilor lăsați, abandonați de părinți în centrele de plasament/ rezidențial la nivel național. Cum reacționează statul la traumă și cum îi pedepsește pe cei care aleg să vorbească despre trauma, experiența lor din centru…. (apasă aici)

Sunt autor al unui mare număr de articole publicate în reviste ştiinţifice de prestigiu (Oxford Studies in Early Modern Philosophy, Intellectual History Review ş.a.) şi editor sau prefaţator al mai multor volume, publicate în România sau în Europa (R. Descartes, D. Cantemir, Tudor Vianu, J.L. Austin, André Scrima ş.a.). 

În 2005 am fost Mellon Fellow al ‘Warburg’ Institute, Londra. În 2012-2016 am fost director de proiect la Institutul de Studii Avansate Colegiul ‘Noua Europă’.
În 2013 mi-a fost decernat Premiul P. G. Castex de către Academia de Ştiinţe Morale şi Politice, Paris, iar în 2014 Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române.

Din 2012, co-fondator și co-editor al revistei Journal of Early Modern Studies, indexată în ISI Web of Knowledge „Emerging Sources Citation Index”.

Studii

 • 2014 - Teză de abilitare în Filologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași.
 • 1995 - Doctorat în Ştiinţele Limbajului, “Summa cum Laude”, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, sub îndrumarea Prof. Oswald Ducrot.
 • 1991 - Diplomă de Studii Aprofundate în Ştiinţele Limbajului, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.
 • 1989 - Licenţă de limbi şi literaturi străine, specialitatea franceză şi germană, Universitatea din Bucureşti.
 • 1983 - Bacalaureat de matematică şi fizică, Liceul «I.L. Caragiale», Bucureşti.

EXPERIENŢĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

 • Din 2014 - Profesor la Catedra de Limba si Literatura franceza a Universitatii din Bucuresti.
 • Din 2000 - Conferenţiar la Catedra de Limba si Literatura franceza a Universitatii din Bucuresti.
 • Din 2011 - Conferenţiar, apoi Profesor asociat la Centrul de excelență în studiul imaginii, Universitatea din București
 • 1997-2000 - Conferenţiar invitat, Şcolile de vară în ştiinţe umane, organizate de Ecole Normale Superieure Fontenay-St.-Cloud, Universitatea Babeş-Bolyai si Asociaţia română a cercetătorilor francofoni în ştiinţe umane, Cluj
 • 1997 - Conferenţiar invitat, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
 • 1995-2000 - Lector la Catedra de Limba şi Literatura franceză a Universităţii din Bucureşti.
 • 1993-1995 - Asistent la aceeaşi Catedră
 • 1991-1993 - Preparator la aceeaşi Catedră

BURSE DE CERCETARE

 • 2005 - Mellon Fellow, The Warburg Institute, Londra
 • 1998-2001 - Bursier "Relink" al Colegiului «Noua Europă», Bucureşti.
 • 1995-1996 - Bursier al Colegiului «Noua Europă», Bucureşti
 • 1991-1995 - Doctorand la Centrul de Lingvistică teoretică, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

EXPERIENŢĂ DE ADMINISTRAŢIE ŞI ALTE RESPONSABILITĂŢI COLECTIVE

 • 2012-2016 - Director al unui grant de cercetare (PCE în PN-II-ID-PCE-2011-3) interdisciplinar cu tema “Models of Producing and Disseminating Knowledge in Early Modern Europe: the Cartesian Framework”, finanţat de C.N.C.S, desfășurat prin Colegiul Noua Europă.
 • 2006-2011 - Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Marele Ducat de Luxemburg
 • 2009-2011 - Director al unui grant de cercetare (nr. 2067, IDEI-PCE) interdisciplinar cu tema “Stiință, politică și utopie în Republica Literelor: modele de producere și diseminare a cunoașterii în modernitatea timpurie”, finanţat de C.N.C.S.I.S.
 • din 2001 - Director al Centrului de cercetare « Fundamentele Modernităţii Europene » al Universităţii din Bucureşti
 • 2000-2002 - Director al unui grant de cercetare (nr. 153, runda a IV-a) interdisciplinar cu tema “Constituirea conceptului modern de lege”, aprobat şi finanţat de Banca Mondială prin C.N.C.S.I.S.
 • 2002-2004 - Director al unui grant de cercetare (nr. 625) interdisciplinar cu tema “Ramificaţiile conceptului modern de lege” aprobat şi finanţat de Guvernul României prin C.N.C.S.I.S.
 • 1998-2000 şi 2003-2005 - Preşedinte al «Asociaţiei cercetătorilor francofoni în ştiinţe umane», Bucureşti.

MEMBRU ÎN SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE

 • 2005 - The Warburg Institute, Londra.
 • 2005 - Centro Interdipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento dell’Università del Salento, Lecce.
 • 2002 - Asociaţia română de istorie a religiilor.
 • 2001 - Centrul de cercetare «Fundamentele Modernităţii Europene» al Universităţii din Bucureşti.
 • 1998 - Société d'étude du dix-septième siècle, Paris.
 • 1997 - Asociaţia cercetătorilor francofoni în ştiinţe umane, Bucureşti.
 • 1995 - New Europe College, Bucarest.
 • 1995 - Association des Amis et Correspondants du Centre International Blaise Pascal

ACTIVITATE CIVICĂ

 • din 2002 - Membru al «Grupului pentru Dialog Social», Bucureşti.
 • 2001 - Vicepreşedinte al «Solidarităţii universitare», Bucureşti.
 • din 1993 - Membru al «Solidarităţii universitare», Bucureşti.

LIMBI STRĂINE

 • Română, Franceză – bilingv
 • Engleză, Germană, Italiană – bine
 • Latină – bine.

PUBLICAŢII

Volume

 1. Le paradoxe chez Blaise Pascal, Peter Lang Verlag, Bern, Frankfurt am Main, Paris, 1996;
 2. Autour de Descartes, textes réunis par Dolores Toma, Anca-Maria Christodorescu, Vlad Alexandrescu, Bucureşti, Editura Crater, 1998.
 3. Alexandrescu, Vlad, Jalobeanu Dana (coord.), Esprits modernes. Etudes sur les modèles de pensée alternatifs aux XVIIe-XVIIIe siècles, Editura Universităţii din Bucureşti, «Vasile Goldiş» University Press, Bucarest, Arad, 2003.
 4. Vlad Alexandrescu (ed.), Branching Off: The Early Moderns in Quest for the Unity of Knowledge, Bucharest, Zeta Books, 2009.
 5. Vlad Alexandrescu et Robert Theis (éds.), Nature et Surnaturel. Philosophies de la nature et métaphysique aux XVIe-XVIIIe siècles, Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York, 2010.
 6. Vlad Alexandrescu, Croisées de la Modernité. Hypostases de l’esprit et de l’individu au XVIIe siècle, Bucuresti, Zeta Books, 2012 (Premiul Académie des Sciences Morales et Politiques, Paris, premiul Academiei Române)

Ediţii

 1. Tudor Vianu, Opere, vol 14, Corespondenţă, Bucureşti, Editura Minerva, 1991 (ediţie critică şi note);
 2. Scrisori către Tudor Vianu, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1992 (ediţie critică de Maria Alexandrescu Vianu şi Vlad Alexandrescu, note de Vlad Alexandrescu);
 3. Scrisori către Tudor Vianu, vol. II, 1936-1949, Bucureşti, Editura Minerva, 1992 (ediţie critică de Maria Alexandrescu Vianu şi Vlad Alexandrescu, note de Vlad Alexandrescu);
 4. Scrisori către Tudor Vianu, vol. III, 1950-1964, Bucureşti, Editura Minerva, 1995 (ediţie critică de Maria Alexandrescu Vianu şi Vlad Alexandrescu);
 5. Tudor Vianu, Estetica, Bucureşti, Editura Orizonturi, 1996;
 6. Tudor Vianu, Masca timpului, Bucureşti, Editura Albatros, 1997;
 7. Tudor Vianu, Filosofie şi poezie, Bucureşti, Editura Albatros, 1997;
 8. Tudor Vianu, Introducere în teoria valorilor, Bucureşti, Editura Albatros, 1997;
 9. Tudor Vianu, Filosofia culturii şi Teoria valorilor, Bucureşti, Editura Nemira, col. «Cărţi fundamentale ale culturii române», 1998.
 10. Tudor Vianu, Studii de literatură română, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2003;
 11. André Scrima, La Phénoménologie du miracle, édition du texte, notes et version française par Vlad Alexandrescu, in «Res», 44, autumn 2003, Harvard University, Cambridge, p. 159-170 ;
 12. André Scrima, Antropologia apofatică, ediţie, introducere şi note de Vlad Alexandrescu, Bucureşti, Humanitas, 2005 ;
 13. Daniela Pălăşan, L’ennui chez Pascal et l’acédie, édition et préface par Vlad Alexandrescu, postface par Anca Vasiliu, Cluj, Eikon, 2005;
 14. André Scrima, Ortodoxia şi încercarea comunismului, ediţie, introducere şi note de Vlad Alexandrescu, Bucureşti, Humanitas, 2008.
 15. Dimitrie Cantemir, L’immagine irrafigurabile della Scienza Sacro-Santa, a cura di Vlad Alexandrescu, traduzione di Igor Agostini e Vlad Alexandrescu, introduzione e note di Vlad Alexandrescu, edizione critica del testo latino di Dan Slușanschi e Liviu Stroia, Firenze, Le Monnier Università, 2012.
 16. René Descartes, Corespondenţa completă, volumul I (1607-1638), ediţie îngrijită de Vlad Alexandrescu, introducere de Vlad Alexandrescu, traducere din franceză, latină şi neerlandeză de Vlad Alexandrescu, Robert Arnăutu, Robert Lazu, Călin Cristian Pop, Mihai-Dragoş Vadana, Grigore Vida, note, cronologie, note complementare, bibliografie şi indici de Vlad Alexandrescu, Robert Arnăutu, Călin Cristian Pop, Mihai-Dragoş Vadana, Grigore Vida, Iași, București, Editura Polirom, 2014.
 17. René Descartes, Corespondenţa completă, volumul II (1639-1644), ediţie îngrijită de Vlad Alexandrescu, traducere din franceză, latină şi neerlandeză de Vlad Alexandrescu, Robert Arnăutu, Călin Cristian Pop, Mihai-Dragoş Vadana, Grigore Vida, note, cronologie, note complementare, bibliografie şi indici de Vlad Alexandrescu, Robert Arnăutu, Călin Cristian Pop, Grigore Vida, Iași, București, Editura Polirom, 2015.
 18. Démètre Cantemir, L’Image infigurable de la science sacro-sainte, ouvrage publié sous la direction de Vlad Alexandrescu, édition critique de Dan Slușanschi et Liviu Stroia, traduction, introduction, glossaire, notes, index et bibliographie de Vlad Alexandrescu, Paris, Honoré Champion, 2016