Vlad Alexandrescu

Raport de activitate

Mesajul lui Vlad

Închei această primă etapă din activitatea mea parlamentară cu câteva rezultate vizibile. Față de majoritatea PSD - ALDE am izbutit să fac o opoziție adevărată, onestă, bazată pe argumente și pe acțiune politică. Am deprins, în aceste prime șase luni de prezență în Parlament, mecanismele uneori întortocheate ale acțiunii parlamentare și am utilizat toate mijloacele posibile, de la moțiunea de cenzură la amendamente la inițiativele legislative, de la aparițiile publice în media la bătăliile în comisiile parlamentare.

Atunci când situația a impus-o, m-am alaturat sutelor de mii de români care au protestat în stradă și mi-am folosit influența și contactele internaționale pentru a contracara derapajele guvernării actuale de la principiile statului de drept, risipa banul public si acțiunile de anulare a cadrului normativ privind limitarea corupției, abuzului în serviciu și conflictului de interese.

Ca membru în Comisia pentru Cultură și Media, în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport, precum și în Comisia comună pentru relația cu UNESCO, am promovat amendamente la proiectele de lege, în favoarea cetățeanului și a școlii românești, în favoarea ocrotirii Patrimoniului Cultural și Național al României, pentru o recunoaștere reală a artiștilor și a sectorului independent.

Am reușit să închei ultima etapă a unui lung proces ce a implicat numeroși specialiști și decidenți români și să obțin introducerea pădurilor virgine de fag din România (mai mult de 62.000 ha de pădure) în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Am contribuit în această perioadă și la unitatea doctrinară a USR, lucrând cu grupuri de sensibilități ideologice diferite și alcătuind o propunere de document comun de valori și doctrină politică, intitulat „USR Viu”.

Am adus la cunoștința publicului în timp real activitatea mea politică, atât prin rețelele de socializare cât și prin comunicate de presă, printr-o prezență susținută în mass-media, avertizând asupra pericolelor iminente rezultate din acțiunea parlamentară și guvernamentală a majorității PSD - ALDE.

Vlad Alexandrescu

Pe scurt

Activitatea parlamentară

Scurtă descriere a obiectivelor
 • Participare calificată la dezbaterea proiectelor legislative în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru cultură și media și Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO
 • Coordonarea pozițiilor și inițiativelor USR în domeniul Culturii
 • Inițierea dezbaterilor pentru o inițiativă legislativă privind statutul artistului.
 • Reluarea muncii la codul patrimoniului construit din timpul mandatului meu de ministru al Culturii.
 • Exercitarea funcției de Vicelider al Grupului Senatorilor USR.


Responsabilități

 • Senator de București
 • Vicelider al Grupului Senatorilor USR
 • Vicepreședinte USR
 • Membru în Biroul Național al USR
 • Membru în Comitetul Politic al USR
 • Membru filiala USR Sector 1
© Horatiu Șovaială

Inițiative legislative

Propunere legislativă privind conținutul de acizi graşi trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman – Proiectul își propune reducerea riscului de boli cardiovasculare și îmbunătățirea nivelului de sănătate a cetățenilor din România, prin limitarea conținutului de acizi graşi trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman.
Propunere legislativă privind modificarea art. 9, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Alineatul (2) al articolului 9, se modifică și va avea următorul conținut:
Statul asigură finanțarea de bază pentru toti prescolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de masa și special, de stat, particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigura finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum si pentru cel postliceal de stat. Finanțarea preșcolarilor și elevilor din învățământul general obligatoriu de masa și din invatamantul special se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
1) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condițiile prevazute la art. 37 din Constituția României, republicată, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de doua ori, ca Președinte al României
2) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnari penale definitive.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor
Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Sunt autori ai operei audiovizuale, în condițiile prevăzute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul imaginii, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală şi autorul grafic pentru operele de animaţie sau al secvenţelor de animaţie, când acestea reprezintă o parte importantă a operei. În contractul dintre producătorul şi regizorul sau realizatorul operei, părţile pot conveni să fie incluşi ca autori ai operei audiovizuale şi alţi creatori care au contribuit substanţial la crearea acesteia.
(2) Autorul imaginii este persoana responsabilă de transpunerea în imagini a scenariului prin intermediul
(3) compoziției, a culorii, a contrastului şi iluminării spațiului scenografic convenit cu regizorul şi care supraveghează, controlează şi coordonează aspect tehnice şi artistice vizuale ale operei audiovizuale.
Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.3 57/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Art 1. Se abrogă articolele din 49 şi 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților şi al senatorilor republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 49 din 22 Ianuarie 2016.
Art 2. Se abrogă integral Legea nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor și al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 975 din 29 Decembrie 2015.

Amendamente în comisii

Adoptat în Comisia de Învățământ Respins în Comisia de Buget
Amendament Legea Salarizării: Creștere cu 1 punct a grilei de salarizare din familia ocupațională pentru Învățământ și Cercetare.
Respins în Comisia de Administrație Publică
Amendament la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice. La Articolul 7, alineatul (1), dupa litera m), am propus introducerea a trei noi noi litere, lit n)-p) cu urmatorul cuprins: n)reabilitarea zonelor protejate; o)protejarea /consolidarea / restaurarea monumentelor istorice și a altor constructii și amenajări peisagistice cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism; p) măsuri de monitorizare si gestiune a schimbărilor climatice Amendamentul ar fi lărgit gama domeniilor specifice obiectivelor de investiții ce pot primi finanțare în cadrul Planului Național de Dezvoltare Locală, prevăzut prin Legea Bugetului 2017.
Adoptat
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii Universitățile își pot alege organisme de evaluare din străinătate pentru evaluarea programelor doctorale. Introducerea abilitării drept condiție pentru participarea la concursul pentru postul de profesor universitar. Universitățile își pot stabili criterii pentru abilitare suplimentare cumulative cu cele naționale aflate la decizia CNATDCU. Am introdus în lege școlile doctorale interdisciplinare. Am reglementat prerogativele ARACIS, punând stabilirea criteriilor în răspunderea Ministerului Educației, conform cu normele internaționale și atribuind ARACIS doar misiunea de evaluare a criteriilor.
Adoptat
Amendament la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 Prin acest amendament se permite autorităților locale să finanțeze cluburi sportive și infrastructură sportivă. Mai multe modificări la articolele 14, 18, 20, 29 și 67.
Adoptat
Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Art. 2, alin. 2: De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază pentru următoarele categorii de personal: teza e) Personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, precum și personalul din direcțiile județene de cultură, respectiv a municipiului București;
Adoptat
Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, Amendarea articolului 174, aliniatul 6 Conform amendamentului, asistentele medicale cu studii post-liceale, care au absolvit bacalaureatul și care reușesc la concursul de admitere pentru a urma cursurile universitare de asistentă medicală, pot să-și recunoască o parte din examene (credite) pe baza unei metodologii pe care o vor adopta universitățile de Medicină. Conform reprezentanților sindicatelor prezenți la dezbaterile din Comisii, numărul asistentelor care ar putea beneficia de această prevedere trece de 60.000.

Interpelări, întrebări și scrisori

20.02.2017, Ministerul Transporturilor
Interpelare nr. 49 / a din 20.2.2017: Transferarea Parcului Gării din proprietatea Ministerului Transporturilor în proprietatea Primăriei Sectorului 1, Bucureşti Raspuns nr. SG 1016 din 9.3.2017
13.03.2017, Ministerul Transporturilor
Interpelare nr. 140 / a din 13.3.2017 Clarificarea situaţiei juridice a Parcului Gării de Nord: Raspuns nr. SG 1541 din 7.4.2017 Concluzie: În urma interpelarilor, situația juridică a fost clarificată, iar parcul a putut fi transferat Consiliului Local al Sectorului 1. Așadar, pe 30 Iunie 2017, Consiliul local al Sectorului 1 a aprobat proiectul de hotărâre susţinut de partidul USR care permite lansarea procesului de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă în vederea întocmirii documentaţiei de pregătire a concursului de soluţii şi a realizării temei de concurs în scopul reamenajării Parcului Gării de Nord. Primarul Sectorului 1 are la dispoziţie maximum 60 de zile pentru a demara procedura.
20.03.2017, Ministerul Culturii si Identității Nationale
Interpelare nr. 155 / b din 20.3.2017 Stadiul realizării planurilor de integritate în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi în sistemul instituţiilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritatea ministerului. Răspuns nr. SG 1953 din 8.5.2017
20.03.2017, Consiliul Județean Prahova
Am cerut să se declanșeze procedura de clasare a Palatului Bibescu (conacul Toma Cantacuzino), obiectiv care nu beneficiază de vreun regim de protecție al patrimoniului cultural, dar care este susceptibil de a îndeplini criteriile pentru a fi clasat în Lista Monumentelor Istorice.
20.03.2017, Comisia Națională a Monumentelor Istorice
M-am adresat Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice cu rugămintea de a iniția clasarea pentru Cazarma de Cavalerie din Lugoj, construită în anul 1742.

Alte activități în Parlament

02.02.2017
Protest USR împotriva OUG 13 în fața sălii grupului PSD de la Camera Deputaților unde se ținea Comitetul Executiv al PSD
16.03.2017
Sesiune de AMA (Ask me Anything) pe Reddit din Parlamentul României, Grupul USR de la Senat.
03.04.2017
Participare la dezbaterea 'Fără Penali în Funcții Publice'
10.04.2017
Dezbaterea USR despre candidatura lui Cosmin Manolescu și a Cristinei Modreanu, propuși de USR pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ai ICR
12.06.2017
Organizarea la Comisia pentru relația cu UNESCO a unei dezbateri despre Codul Patrimoniului Construit
26.06.2017
Organizarea la Comisia pentru relația cu UNESCO a unei dezbateri despre Statutul Artistului

Activitatea în circumscripție

09.03.2017
Întâlnire cu tineri elevi și studenți de la scoli și universitati din Bucuresti.
06.05.2017
Eveniment Green Hours, Calea Victoriei 120: 'Întâlnire cu aleșii tai'
Pe parcurs
 • Răspunsuri la corespondența primită de la cetățeni
 • Sprijin pentru filiala USR Sector 1 pentru a trece parcul Gării de Nord din proprietatea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Participarea la ședințele si adunările generale ale filialei USR Sector 1.

Activitate în folosul partidului

13-15 Ianuarie 2017
Moderarea dezbaterii pe doctrină la conferința/teambuilding de la Sibiu
1-10 Mai 2017
Participare la dezbaterile de elaborare a statutului USR
11-14 Mai 2017
Participare la Congresul național USR de la Cluj
Pe parcurs
 • Coordonare grup de lucru doctrină și valori «USR Viu»
 • Negocierea închirierii sediului central al partidului Uniunii Salvați România din bulevardul Aviatorilor, nr. 9.

Șef al delegației României la reuniunea de la Cracovia la cea de-a 41-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial

Am condus delegația română la cea de-a 41-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial de la Cracovia. Dupa o intensă activitate de lobby și mobilizare am reușit să-i convingem pe reprezentanții celor 21 de țări din Comitetul Patrimoniului Mondial să accepte înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO) pădurile virgine de fag de la Izvoarele Nerei, Cheile Nerei-Beușnița, Domogled-Valea Cernei (Caraș Severin), Masivul Cozia, Lotrișor (Vâlcea), Codrul secular Șinca (Brașov), Codrul secular Slătioara (Suceava), Groșii Țibleșului, Strâmbu Băiuț (Maramureș).

Activitate externă

Grupul parlamentar de prietenie cu Luxemburg, Membru, de la data de 26.04.2017
Grupul parlamentar de prietenie cu Franța (Senat), Secretar, de la data de 26.04.2017
Grupul parlamentar de prietenie cu Israel, Membru, de la data de 26.04.2017

Delegații externe

01.03.2017 Primire la Senat a unei delegații din Franța cu prilejul sezonului cultural încrucișat România-Franta.
08.06.2017 Primire la Senat a unei delegații oficiale din parlamentul regional din Wallonia, Belgia.

Prezență în mass media

Participări la emisiuni TV si Radio ca reprezentant al partidului Uniunea Salvați România (Realitatea TV, Digi 24, B1 TV, Pro TV, TVR, RFI, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio Guerilla etc).Vlad Alexandrescu, vicepreşedinte USR, despre demisia lui Nicuşor Dan din partid